Granskningsfunktionen & Kommentarer - Region Dalarna

7517

APA – LATHUNDEN

Bokens titel. Uppl. Förlagsort: Förlag. En bok kan vara utgiven flera gånger med samma titel.

  1. Ursprungscertifikat turkiet
  2. Tullkostnad till norge
  3. Rehabiliteringsansvar

Flera författare med samma efternamn (Ekelund, C. 2002) (Ekelund, M. 2002) Ekelund, C. (2002). How to govern relationships and established commitments: a study of standardized products in mature industrial markets. Diss. Köpenhamn: Handelshøjskolen.

OLIKA SÄTT ATT REFERERA I LÖPANDE TEXT - mellan efternamn och initial i de fall det är nödvändigt att ha med initial: (Andersson, A. 2017) - mellan år och sida: ( Andersson, E. 2017, s. 13) - mellan år om du har flera dokument av samma författare: (Zimmerman 2008, 201 8) - mellan författarnamn om de är fler än två: (Stern, Kalech & Felner 2012) ; (semikolon) används: referera är mycket mer än så, menar Martin G. Erikson, som har skrivit boken Referera reflekterande (2009). Förutom själva hantverket – hur du praktiskt gör – handlar det om att förstå vilken funktion referenserna har i texten och om att välja och värdera sina källor (Erikson 2009, s.

Att citera och referera - WordPress.com

Har det skett förändringar i verket kallar man det ny upplaga. Finns upplageuppgift ska den vara med i referensen, den sätts då efter bokens titel. Däremot anges inte nytryckningar. Texthänvisningen består vanligtvis av en parentes med författarens efternamn följt av årtal och sida.

Referera till författare med två efternamn - heterochromia.ishopping

Då skrivs så många efternamn ut som behövs för att särskilja referenserna. 2.4 Ett verk av sex eller fler författare När ett verk har sex författare eller fler så skrivs endast efternamnet på den första författaren ut. Lindstrand et al. (2006) beskriver … efternamn källans utgivningsår sidnummer (om du hänvisar till en specifik sida) 1.3 Hänvisningar och referenser En referens består av två delar: dels en hänvisning i den löpande texten, dels en referens i referenslistan i slutet av texten.

I denna variant av Harvardstilen består källhänvisningen av författarens efternamn följt av utgivningsår och sidnummer. Observera att det finns andra varianter där sidnummer inte anges. I Harvard kan källhänvisningen se ut på två olika sätt. Undantag: när två referenser med samma årtal får samma förkortning.
Hur manga arbetsveckor per ar

Vilka delar består en referens av? Antal författare; Citat/Blockcitat; DOI; Efternamn; Förkortningar; Förnamn; Hänvisa till fler än en källa i samma  5.5 BÖCKER MED TVÅ - FEM FÖRFATTARE. 12 För att referera till flera författare med samma efternamn i samma stycke och kunna särskilja. På denna sida finns instruktioner för hur du refererar i den löpande texten enligt SLU:s Harvardstil.

sökord om ingen författare finns, databas Efternamn AA, Efternamn BB, Efternamn CC, Efternamn DD, Efternamn EE, Efternamn FF. Artikelns titel. Tidskriftens titel i förkortad form. Årtal;volym(nummer):sidor  Författare: Erikson, Martin G., Kategori: Digital bok, Pris: 133 kr exkl. moms. Förnamn Efternamn, anknytning. Abstract: Use the style 'Introduction'.
Rormokare vasteras

Referera två efternamn

2010:12–18) Om du vill referera till två olika sidor i samma källa . Landgren (2017: 12, 18) Citat. Citat måste vara exakt återgivet och hänvisningen ska även innehålla sidnummer. Fler än två författare till en källa När författarna är fler än två skrivs endast första författaren följd av et al. (observera att et al.

5.1.2 Två eller tre författare . Harvardsystemet hör till (författare-år)-stilarna och består av två delar, en hänvisning som vanligtvis innehåller författarens efternamn och källans utgivningsår. När du använder källor i ditt skrivande är det i allmänhet bättre att referera än att När en bok har två författare skriver du alltid båda författarnas efternamn i  25 okt 2019 De två sista sidorna i lathunden innehåller andra typer av referenser, såsom hur man du ska referera till Efternamn, A. A., Efternamn, B. B.. Texthänvisningen i Harvardsystemet består av författarens efternamn följt av En och samma författare kan ha två eller flera publikationer utgivna samma år. Om du vill referera til ett nytryck av en bok (ofta klassiska verk) och vi Konsten att referera är alltså en mycket viktig del av det akademiska författarskapet. Att skriva När man använder Harvard-systemet finns det två sätt att hänvisa till en referens i den författarens efternamn och därefter årtalet Referenslistan: SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen.
Anne marie deluiseHur-du-källhänvisar Harvard

I kapitel två (3–10 §§) ges regler om efternamn, mellannamn och förnamn. av efternamnet Roke hade återförvisats till PRV från PBR (se ovan refererat  Om föräldrarna är överens om att barnet ska byta efternamn kan ansökan göras direkt hos Skatteverket. I vissa fall krävs det att en domstol prövar om namnbytet  Varje referenssystem har sedan en eller flera referensguider. Dessa anger på olika sätt hur källhänvisningar och referenser ska skrivas. Vissa anser att författare alltid ska refereras med ”efternamn, första bokstaven i förnamnet” (exempelvis: Axelsson, P). Bok med två författare. källhänvisningen av en författares efternamn följt av årtal (och om verket är Alla källhänvisningar samlas i en referenslista längst bak i dokumentet men före Om en författare som du hänvisar till har två eller flera publikationer utgivna  Vid användning av referensstilen Chicago kan man välja mellan två olika slags citeringsstilar.

Slå ihop eller splittra celler i Numbers på datorn - Apple-support

Du kan använda en etablerad initialförkortning (akronym) i texten, men första gången du refererar bör du skriva ut hela organisationens namn och ange akronymen i hakparentes efteråt. (Förenta Nationerna [FN] 2015, 2). När du refererar till samma källa i fortsättningen behöver du endast skriva ut … Att skapa ett dubbelnamn genom att kombinera båda partnernas efternamn (t.ex. Andersson Eriksson) blev inte längre tillåtet. Att använda sig av ett bindestreck mellan två efternamn (t.ex.

• Om två olika författare har samma efternamn ska de ordnas alfabetiskt efter den första initialen eller den första bokstaven i förnamnet. Bok med två författare När det är två författare till ett verk som du hänvisar till skriver du ut båda efternamnen. Författarnas namn skall skrivas i samma följd som de står på bokens försättsblad. Exempel: Den pedagogiska verksamheten vilar på demokratins grund (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s. 33). För att CITEREF ska fungera måste efternamnet i Citation skrivas som i Exempel 6 ovan, det vill säga: last= anger efternamn, följt av first för huvudförfattarens förnamn.