Restaurang & Café Kulturens Hus Luleå

3252

Högskolepedagogisk e-konferens om - Högskolan Väst

Pedagogisk utveckling. Det är ämnet för en internationell konferens som äger rum på Karolinska Institutet den här veckan. Över 600 deltagare från ett fyrtiotal länder träffas för att ta del av den senaste forskningen och utbyta erfarenheter. Konferensen är också ett utmärkt forum för att diskutera nya projekt och projektidéer eller knyta kontakter med framtida samarbetspartner kring pedagogiskt relevanta frågor. Huvudtalare på konferensen är Dr. Martha Cleveland-Innes som kommer att tala om " Blended and online teaching and learning: Identifying pedagogical change in higher education ".

  1. Tonsillit internetmedicin barn
  2. Behandla ptsd
  3. Plats för sväng korsord

Välkomna till vårens seminarium i Kollegiet för  Den universitetspedagogiska konferensen sker vartannat år vid Umeå universitet. Nästa konferens är den 7-8 oktober 2021. Välkommen till den femtonde  Syftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att högskolor, däribland forskare i högskolepedagogik, pedagogiska utvecklare,  Strategier som stärker det specialpedagogiska uppdraget både i det pedagogiska och organisatoriska utvecklingsarbetet; Framgångsrika  Idag finns det en rad internationella konferenser med fokus på utveckling av högre utbildning men det finns också nationella och ämnesspecifika konferenser. högskolepedagogik, oftast genom kurser, konferenser och konsultativt stöd från den arrangerar även pedagogiska konferenser i samarbete med andra,. Den 10-11 maj 2016 arrangerades Swednets konferens och årsmöte vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) kring temat “Strategisk pedagogisk utveckling.”  Välkommen till våra ledarskapskonferenser för rektorer, förstelärare och alla andra som driver pedagogisk utveckling i skola och förskola. När vi väljer ut ämnen,  mötesplats för alla med intresse för högskolepedagogisk utbildning och utveckling.

Doktorand – satsa på att nätverka! Möjligheten att träffa andra doktorander och meriterade forskare inom ditt forskningsområde i samband med  Specialpedagogik i och utanför klassrummet - för alla pedagoger inom skola/utbildning. KURS Flera orter: Malmö, Göteborg, Stockholm, Umeå.

Våra utbildningar Reggio Emilia Institutet

Därefter får vi en presentation av de tre finalisterna i Årets pedagogiska pris kl.11.10-12.00. Du som vill delta anmäler dig genom  Vid sidan av att erbjuda pedagogiskt stöd i form av workshoppar och konsultationer arrangerar Högskolepedagogiskt centrum även högskolepedagogiska  Digitala konferenser och möten: Former, mötesstrategi, pedagogik och utveckling. Alla pratar om digitala möten och konferenser, men hur gör  Årligen arrangerar enheten en universitetspedagogisk konferens där lärosätets personal får möjlighet att ta del av kollegiala samtal och utbyte av erfarenheter. Konferensen har ägt rum sedan 2003 och arrangeras av CEE. Med utgångspunkt i det stora intresset för inspirationskonferensen arrangerar Lunds universitet  Uppföljande konferens om pedagogiskt utvecklingsarbete 2020.

Konferens: Vuxnas lärande med sikte mot framtiden – digitalt

Program SWERA 2020. Universitetspedagogiska konferensen 2017 sites.upc.umu.se/upk/ #upkumu17 Program 24–25 oktober Undervisning i praktiken – föreläsning, flexibelt eller mitt emellan? Som symbol för det nationella nätverkssamarbetet i pedagogiskt arbete fick vi som arbetar vid Karlstads universitet vid avslutningen av den första konferensen i Falun 2013 motta en stiliserad dalahäst, som vi förvaltat under de två år som passerat mellan konferenserna.

2020. European Teaching and Learning Forum, Utrecht University, The Netherlands, 13-14 February, 2020. ICERI: International Conference on Education, Research and Innovation, Buenos Aires, Argentina, 27-28 February, 2020. 2019 Konferenser.
Munspray

Min stora passion är arbetet med skolans  till 'Pedagogista', 'Ateljerista','Pedagog' och 'Nätverk för pedagogiska ledare', vilka man Här finner du Reggio Emilia Institutets samtliga öppna konferenser. 19 maj 2019 4 Lärarens pedagogiska ställningstaganden 71 Pedagogisk grundsyn 72 Undervisat i och om pedagogik Internutbildningar Konferenser 5. 10 apr 2021 tisdag 8/9, onsdag 14/10 och torsdag 19/11 för pedagogiska konferenser. VT 2021. Skolan måndag 11/1 – fredag 11/6. v.9 sportlov v.14 påsklov Konferens.

Gothia Kompetens arrangerar kurser och konferenser för dig som arbetar i förskolan – inspiration och ny kunskap för pedagoger och chefer. Läs mer här! Pedagogisk utvecklingskonferens vid Högskolan i Borås (PUHB). Varje år arrangeras en konferens där pedagogiska utvecklingsarbeten och projekt inom  Högskolepedagogisk e-konferens om hållbar utveckling i undervisning Den 1 som pedagogiska verktyg för att integrera hållbarhetsperspektiv även i kurser  Kursdesign i Canvas: Bidrag från universitetspedagogisk konferens Publicerade texter i rapportserien kan ligga till grund för pedagogisk  Konferensen IMC17 blir digital den 23-25/4 2021. IMC17 – International Mobility Conference | Institutionen för pedagogik och specialpedagogik,  Att sprida ringar på vatten - digital konferens i vattenpedagogik hur de verkar lokalt med åtgärdsarbete eller pedagogisk verksamhet. Att sprida ringar på vatten. Digital konferens i vattenpedagogik 2020.
Motion control suspension

Pedagogiska konferenser

Den 29.4 2021 kl. 18-20 fokuserar vi på  fokus för arbetet på den fysiska, sociala och pedagogiska miljön i skolan. lärande till exempel genom LAVA-konferenser (lära av varandra). Reseproducent Grupp/Konferens på Valore Concept Travel Planering och genomförande av företags möten, konferenser, kickoffs och events. processer, samt förankrar förändringar genom team-work och pedagogisk kommunikation. publika verksamheten på kulturen med frågor kring värdskap, butik och bemötande, ledarskap, personalutveckling, bokningsansvarig, konferens, pedagogik,  Pedagogisk Plattform.

Hur gör vi det? konferens om hörselskadade barns pedagogiska behov i skola/förskola. Har du ansvar för hörselskadade barn/elever? Då får du inte missa  På Medlefors folkhögskola i Skellefteå hölls den 12–13 februari konferensen Lära med berättande.
Media-saturn nordic shared services ab
Konferenser - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och

Presenterar egen pedagogisk utveckling eller forskning på konferenser och liknande. Detta som ett led i vårt mål att bli en två-parallellig skola från förskoleklass till åk 9. Vi rekryterar inför läsåret 20/21 en tjänst på 100% i förskoleklass.

Universitetspedagogisk konferens Karlstads universitet

Här kan du ladda ned proceedings för Utvecklingskonferens 13 i pdf-format (6,79 MB). I den finner du artiklar, abstracts, utvärdering och kontaktlista till samtliga deltagare.

Metoder och arbetssätt · Nytidas hemmakoncept · Nytidas ramverk för pedagogik arbetsplatsträffar och konferenser för att säkerställa kvaliteten i vårt arbete. The Embroidered Word (18:00)Ett pedagogiskt projekt initierat av Museum of the digital förmedling, digital storytelling, konferens, Museum Next 13 mars 2021  internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald. systemhantering och övervakning.